Szkoła Polska im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CAVAN Szkoła Polska im. Ireny Sendlerowej przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CAVAN

Szkoła Polska

Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz związanymi z rekrutacją terminami

Dokumentacja rekrutacyjna do klas innych niż pierwsze pozostaje taka sama jak w przypadku naboru do klas pierwszych.

UWAGA: Szkoła nie prowadzi nauczania w klasie “0”. Oddział ten jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie “PolsCavan”.

Szkoła Polska nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia w Zerówce oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie.