Międzynarodowy Konkurs „Być Polakiem”

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”.
W poprzednich latach uczniowie naszej uczestniczyli w tym konkursie i odnosili sukcesy, dlatego tym bardziej zachęcamy.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
• udział w Gali XIV edycji Konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,
Grupa I
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec/sierpień 2022 r. (w miarę posiadanych przez organizatora środków finansowych),
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w poszczególnych punktach Regulaminu.
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2023 r.
Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „młodsi”, piszą w niższej kategorii wiekowej, urodzeni po 18.03 – powinni pisać w starszej grupie
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Tematy prac konkursowych dla dzieci i młodzieży:
Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat: „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”.
Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat: „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem,
lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.
Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat: „Współcześni polscy odkrywcy i wynalazcy,
żyjący i pracujący poza granicami Polski”.
Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata: „Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa: od Syberii do Londynu”.
Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata: „Polska legenda – mój film”.
Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice;
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy;
• filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Prace plastyczne oraz literackie w grupach I, II, III, IV przyjmowane są wyłącznie jako indywidualne. Przesłane prace zbiorowe w tych grupach nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane. Prace filmowe mogą być wykonane przez Zespoły uczniów, lecz do reprezentowania Zespołu i ewentualnie odebrania nagrody powinien zostać wytypowany jeden z autorów filmu.
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, dziecko, ludzie stoją i tekst „BYĆ POL AKIEM Międzynarodowy Konkurs XIV edycja 2022/2023 Mieszkasz poza Polską a Twoje serce jest w Polsce Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci młodzież od 6 do 22 lat oraz nauczycieli polonijnych Gala konkursu odbędzie się 2 sierpnia 2023 r. w Warszawie. Na laureatów czekają atrakcyjme nagrody, jedną z nich jest wycieczka po Polsce Regulamin zasady Konkursu na www.bycpolakiem.pl BYĆ POLAKIEM SWIAT TAK Organizator Konkursu”
Wyświetl statystyki i reklamy
Promuj post
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Wszystkie reakcje:

5