Podziękowania za udział w akcji „Kartka dla Rodaka”