Akcja „Żonkil”

Po raz kolejny Szkoła Polska im. Ireny Sendlerowej w Cavan, przystąpiła do akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Akcja organizowana jest po raz 9 przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Celem akcji jest upamiętnienie wybuchu powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej.

Czy pamiętacie dlaczego akcja ma nazwę „Żonkile”?

Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej,  który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o powstaniu w getcie warszawskim z 1943 roku. Do końca swego życia, w rocznicę powstania, przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym powstańcom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

W tym roku pragniemy nie tylko upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, lecz także podkreślić rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku.

Pamiętajmy o nich wszystkich w 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypnijmy papierowy żonkil – symbol tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. 

W naszej szkole, akcję obchodzić będziemy za tydzień (24 i 25 kwietnia). Ale już jutro, 19 kwietnia w 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, zachęcamy Was drodzy uczniowie i rodzice do przypięcia symbolicznego żonkila- symbolu tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach i bohaterach.

Szablon możecie pobrać ze strony:

https://polin.pl/system/files/attachments/szablon%20PL.pdf

 

Możecie zaangażować się w akcję poprzez dodanie nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku.

https://www.polin.pl/pl/akcja-zonkile-2021

#ŁączyNasPamięć #AkcjaŻonkile