Zawieszenie zajęć stacjonarnych do 29 marca włącznie !

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Zgodnie z zarządzeniem władz wszystkie szkoły na terenie Irlandii zostaną zamknięte począwszy od jutra tj. 13 marca do dnia 29 marca. W związku z powyższym również Szkoła Polska w Cavan zawiesza wszystkie lekcje stacjonarne na okres trzech weekendów ( do dnia 29 marca włącznie).
Nie oznacza to jednak przerwania nauczania w naszej szkole. Wszyscy uczniowie zobowiązani są w tym czasie do realizowania materiału, zadań itp. zgodnie z zaleceniami podanymi przez nauczycieli na grupach lub poprzez inne kanały informacyjne.
Począwszy od soboty- 14 marca, w zakładce „Prace Domowe” pojawiać się będą wyżej wymienione instrukcje, z myślą o osobach, które z jakiegoś powodu, nie przynależą do żadnej z grup.
Apelujemy jednakże do rodziców o współpracę z nauczycielami, tak, aby uczniowie mogli kontynuować naukę pomimo szczególnych warunków, z jakimi przyszło nam się zmierzyć.

Uczniów klas starszych prosimy o stworzenie grup, w porozumieniu z rodzicami i nauczycielem przedmiotu.
Rada Pedagogiczna opracowuje system sprawdzania obecności i prac zadanych uczniom. Nauczyciele przekażą wkrótce szczegółowe ustalenia. Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności na stronie internetowej szkoły, prac domowych oraz wiadomości na grupach klasowych.

Poniżej kilka informacji podanych przez Premiera Irlandii.

☝️Spotkania powyżej 100 osób w budynkach lub powyżej 500 osób na wolnym powietrzu odwołane/zakazane.
☝️Sklepy pozostają otwarte. Gwarantowanie nieprzerwanych dostaw.
☝️Restauracje i kafejki mogą pozostać otwarte ale powinny przestrzegać zachowania odległości pomiędzy stolikami („social distancing”)
☝️Powinniśmy uczęszczać do pracy, chyba, że można pracować zdalnie
☝️Transport miejski działa bez zmian.