Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Cavan to szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Edukacji Narodowej. Kierownikiem szkoły od początku jej powstania (październik 2007 r.) jest mgr Agnieszka Adamska. Nasi uczniowie otrzymują państwowe świadectwa ukończenia klasy / szkoły. Podobnie Szkoły Polskie w Dublinie, Limerick, Cork i Waterford. Promocja uczniów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła funkcjonuje w ramach organizacyjnych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Świadectwa szkolne wydawane przez Szkoły Polskie NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć