Wyniki świątecznej loterii

 

Wyniki świątecznej loterii 

zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski

W dniu 17 grudnia komisyjnie wylosowaliśmy zwycięzców świątecznej loterii.

 Julia Pakuła  - klasa Ib 

Dominika Siatecka klasa -  IVb 

Karolina Porębska- klasa IVb

Bartek Lorenc -  klasa III gimn

Nikola Urban - klasa VI

Gratulujemy !!!

Drodzy uczniowie SPK Cavan!!!

Dzięki waszym zakupom losów

uzbieraliśmy 340 euro i 20 centów

z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły.

Serdecznie dziękujemy !!!

Kolejna loteria wkrótce J