Szczegóły dotyczące funkcjonowania pracy Szkoły Polskiej w Cavan w roku szkolnym 2020/2021