Rozpoczęcie roku szkolnego - zebrania z rodzicami

W dniu 1 i 2 września rozpoczniemy kolejny rok szkolny zajęciami wg. zamieszczonego w zakładce UCZNIOWIE planu lekcji. Rodziców zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas wg. załączonego poniżej planu.

      Przypominamy, iż wjeżdżamy do szkoły główną  bramą ( jadąc od centrum miasta, za placem zabaw, pierwsza brama po prawej stronie, wjazd  głównym podjazdem- wyjazd wyłącznie prawą stroną wg. znaków.  Prosimy nie wjeżdżać bramą do St. Patrick College. Wejście od  St. Patrick College będzie zamknięte. Na czas zaprowadzenia dzieci pod drzwi można zaparkować samochód przed głównym wejściem jednakże w trakcie trwania roku szkolnego przyjmiemy zasadę, która jest znana z irlandzkich szkół. Prosimy o podjeżdżanie pod budynek, wypuszczenie dzieci i odjechanie prawą stroną. Przypominamy, iż po przekroczeniu bramy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

1P

·         Po przekroczeniu głównej bramy i dojechaniu do rozjazdu- można skręcić w lewo i dojechać na dolny parking, stamtąd przyprowadzić dziecko do szkoły.

 

Zebrania z wychowawcami klas

 

1/2 września 2018

 

Wszystkie sale znajdują się na II piętrze

 

1.Zapoznanie rodziców z wychowawcą klasy                         

 

2. Aktualizacja danych osobowych uczniów.

 

3. Deklaracja udziału w dodatkowych zajęciach płatnych prowadzonych przez Stowarzyszenie PolsCavan (matematyka / religia). Uiszczenie opłaty za pierwszy semestr. (Deklaracja wyłącznie w pierwszy weekend pracy  szkoły 1 i 2 września)

 

4. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania , Regulaminem Szkoły (dla uczniów i rodziców), Regulaminem  Biblioteki dla dzieci i rodziców, Planem Pracy Szkoły i Kalendarzem Roku Szkolnego.

 

5.  Zebranie  OŚWIADCZEŃ /ZAŚWIADCZEŃ O 24 GODZINNYM UBEZPIECZENIU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

6. Złożenie formularzy na legitymację szkolną (nowi uczniowie i Ci, którzy nie posiadają legitymacji-formularz dostępny na stronie internetowej szkoly) i / lub zebranie legitymacji do podbicia na rok 2019 ( zbieramy legitymacje wyłącznie do 23 września)

 

7. Wybór Trójek Klasowych i wstępne  ustalenia współpracy z wychowawcą/szkołą.

 

8.  Omówienie zasad przyprowadzania i odbioru dzieci oraz parkowania samochodów

 

9. Sprawy klasowe / pytania rodziców.

 

sobota

 

Klasa

nr sali

godzina

wychowawca

Ia

2

9.20

mgr Justyna Romankiewicz

IIa

1

16.15

mgr Teresa Michalska

IIIa

39

9.20

mgr Teresa Michalska

IVa

39

12.50

mgr Arleta Imiołek

Va

14

8.30

mgr Agnieszka Wieczorek

VI

39

8.30

mgr Arleta Imiołek

VII

10

16.15

mgr Agnieszka Wieczorek

VIII

36

12.50

mgr Agnieszka Adamska

III

10

11.55

mgr Katarzyna Biernacik

 

 

 

 

 

niedziela

 

Klasa

nr sali

godzina

wychowawca

Ib

36

12.50

mgr Joanna Kupisiak

IIb

36

13.40

mgr Teresa Michalska

IIIb

39

9.20

mgr Joanna Kupisiak

IVb

39

12.50

mgr Agnieszka Wieczorek

IVc

36

12.50

mgr Anna Walczak

Vb

14

15.25

mgr Agnieszka Adamska