Rekrutacja

1 kwietnia br. rozpoczynamy rekrutację uczniów do klas pierwszych i wyższych. Na chętnych pierwszokasistów czeka 50 miejsc, klasach II-V posiadamy pojedyncze miejsa, w klasach VI-VIII dysponujemy większą ilością miejsc.                                             W myśl polskich przepisów prawa oświatowego tzw. obowiązek szkolny w roku 2019/20 dotyczy dzieci z rocznika 2012 - one też mają pierwszeństwo w przyjęciu do naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnym na naszej stronie: www.cavan.orpeg.pl zakładka „Rekrutacja” W celu zapisania dziecka do szkoły należy: Zapoznać się z regulaminem i harmonogramem rekrutacji; Pobrać ze strony szkoły z zakładki „Rekrutacja” 6 załączników; Wydrukować załączniki, wypełnić, podpisać, zeskanować w formacie pdf i odesłać na adres: rekrutacjaspkcavan@gmail.com ; Mail powinien być opisany imieniem i nazwiskiem dziecka z podaniem klasy, o którą rodzic/ opiekun aplikuje np.: Jan Kowalski klasa 1.  Załączniki powinny być wypełnione czytelnie i podpisane. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.