Prace domowe

Informujemy, iż na stronie szkoły w zakładce UCZNIOWIE  zamieszczane będą  prace domowe z ostatnich dwóch tygodni, z myślą o uczniach, którzy byli nieobecni na zajęciach. Przypominamy jednak, że uczniowie są zobowiązani zapisywać prace domowe  do zeszytów na każdych zajęciach lekcyjnych.