Plan i godziny zebrań rodziców z wychowawcami klas 2 i 3 września 2017 r.

Plan  i godziny zebrań rodziców z wychowawcami klas

2 i 3 września 2017 r.

Temat zebrania:

1.Zapoznanie rodziców z wychowawcą klasy                         

2. Aktualizacja danych osobowych uczniów.

3. Deklaracja udziału w dodatkowych zajęciach płatnych prowadzonych przez Stowarzyszenie PolsCavan (matematyka / religia). Uiszczenie opłaty za pierwszy semestr. (Deklaracja wyłącznie w pierwszy weekend pracy  szkoły 2 i 3 września)

4. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Wewnętrznym Systemem Oceniania, Regulaminem Szkoły (dla uczniów i rodziców), Regulaminem  Biblioteki dla dzieci i rodziców, Planem Pracy Szkoły i Kalendarzem Roku Szkolnego.

5.  Zebranie  OŚWIADCZEŃ /ZAŚWIADCZEŃ O 24 GODZINNYM UBEZPIECZENIU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w roku szkolnym 2017/2018

 

6. Złożenie formularzy na legitymację szkolną (nowi uczniowie i Ci, którzy nie posiadają legitymacji) i / lub zebranie legitymacji do podbicia na rok 2018 ( zbieramy legitymacje wyłącznie do 24 września)

7. Wybór Trójek Klasowych i wstępne  ustalenia współpracy z wychowawcą/szkołą.

8.  Omówienie zasad przyprowadzania i odbioru dzieci oraz parkowania samochodów

9. Sprawy klasowe / pytania rodziców

Zebrania z wychowawcami klas odbędą się w następujących godzinach

Sobota

Kl. I a – 9.20          /   wychowawca  -mgr Teresa Michalska

Kl. II a – 16.15      /  wychowawca – mgr Teresa Michalska

Kl. III a – 12.50    / wychowawca -  mgr Barbara Majzel

Kl. IV a – 12.50    /  wychowawca – mgr Agnieszka Wieczorek

KL. Va – 16.15      /   wychowawca –  mgr Katarzyna Biernacik

KL.VIa – 15.25     /  wychowawca  - mgr Agnieszka Wieczorek

Kl. VII – 16.15    / wychowawca – mgr Agnieszka Adamska

KL II gimn. – 13.40  /  wychowawca –  mgr Katarzyna Biernacik

KL III gimn. – 12.50 /  wychowawca –  mgr Katarzyna Biernacik

 

Niedziela

Kl. Ib – 12.50       /  wychowawca  - mgr Teresa Michalska

Kl. IIb – 16.15      /  wychowawca -  mgr Barbara Majzel

Kl. IIIb – 11.55    /   wychowawca -  mgr Barbara Majzel

Kl. IIIc – 9.20       /  wychowawca  - mgr Teresa Michalska

Kl. IVb – 11.55    /  wychowawca – mgr Agnieszka Adamska

Kl. Vb – 12.50    / wychowawca – mgr Arleta Imiołek