Ogłoszenie

Drodzy Rodzice. Od nowego roku rozpoczęła pracę w naszej szkole Pani Anna Józwik- Pietrzak, nauczyciel Wiedzy o Polsce, która obecnie uczy w klasach IVa i VIII.

W ubiegły weekend pożegnaliśmy wieloletniego pracownika, Panią Teresę Michalską, którą zastąpi Pani Barbara Majzel - wykwalifikowany i doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, również były pacownik naszej szkoły w latach 2016-2018.

W imieniu całej Rady Pedagogicznej dziękuję Pani Teresie za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy; za serce włożone w ksztaltowanie młodych charakterów. Życzymy Pani Teresie zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów.

Paniom rozpoczynającym pracę w naszej szkole życzymy samych zdolnych uczniów, zaś wszystkich Państwa i uczniów prosimy o życzliwe przyjęcie zarówno Pani Basi i Pani Ani, jak rownież Pani Justyny Romankiewicz, która obejmie wychowawstwo w klasie IIIb.

Kierownik Szkoły Polskiej w Cavan

Agnieszka Adamska